کسری زاهدی

دانلود آهنگ یک نفر میرسد از راه از کسری زاهدی

بزودی...
دانلود آهنگ یک نفر میرسد از راه از کسری زاهدی

دانلود آهنگ آخه چشم من به راهه کاش بیام تو خوابت از کسری زاهدی

بزودی...
دانلود آهنگ آخه چشم من به راهه کاش بیام تو خوابت از کسری زاهدی

دانلود آهنگ پیش تو مانده دلم دلمو کجا میبری [لیلی زیبای من] از کسری زاهدی

دانلود آهنگ پیش تو مانده دلم دلمو کجا میبری [لیلی زیبای من] از کسری زاهدی

دانلود آهنگ اگه واست گل بیارم رو غرورم پا بزارم بر میگردی یا نه [یادت باشه] از کسری زاهدی

بزودی...
دانلود آهنگ اگه واست گل بیارم رو غرورم پا بزارم بر میگردی یا نه [یادت باشه] از کسری زاهدی

دانلود آهنگ اگه گل بودی از دلم می چیدمت از کسری زاهدی

دانلود آهنگ اگه گل بودی از دلم می چیدمت از کسری زاهدی

دانلود آهنگ آی گلی جان از کسری زاهدی

بزودی...
دانلود آهنگ آی گلی جان از کسری زاهدی

دانلود آهنگ دلمو قدم قدم زدم به نامت از کسری زاهدی

دانلود آهنگ دلمو قدم قدم زدم به نامت از کسری زاهدی