سوگند

دانلود آهنگ ماه ستاره ها فقط با تو زیبان پس بگو مال ماست از سوگند و اما

دانلود آهنگ ماه ستاره ها فقط با تو زیبان پس بگو مال ماست از سوگند و اما

دانلود آهنگ به غیر عشقم همه تنهام بزارین مرخصین از سوگند

دانلود آهنگ به غیر عشقم همه تنهام بزارین مرخصین از سوگند

دانلود آهنگ مدل من نبود این همه نامردی خوب نگاه کن ببین با من چکار کردی از سوگند

دانلود آهنگ مدل من نبود این همه نامردی خوب نگاه کن ببین با من چکار کردی از سوگند