زانکو

دانلود آهنگ تو حسابت از همه سواست برام از زانکو

دانلود آهنگ تو حسابت از همه سواست برام از زانکو

دانلود آهنگ خودتو جم کن یه نگاه به حال دلم کن [این راهش نیست] از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ خودتو جم کن یه نگاه به حال دلم کن [این راهش نیست] از زانکو

دانلود آهنگ آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات از زانکو

دانلود آهنگ آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات از زانکو

دانلود آهنگ مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به از زانکو

دانلود آهنگ مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به از زانکو

دانلود آهنگ همه اینا رو دلم با تو میخواد با تو یه زندگی ساده می خواد از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ همه اینا رو دلم با تو میخواد با تو یه زندگی ساده می خواد از زانکو

دانلود آهنگ بگی من از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ بگی من از زانکو

دانلود آهنگ من یدونه گل تو دستمه عاشقتم همین بسمه [میترسم بگی نه] از زانکو

دانلود آهنگ من یدونه گل تو دستمه عاشقتم همین بسمه [میترسم بگی نه] از زانکو

دانلود آهنگ گوشی خاموش از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ گوشی خاموش از زانکو

دانلود آهنگ [بنده دلم] تو عکسایی که پیشم نشستی هنوز برا تو میخنده دلم از زانکو

دانلود آهنگ [بنده دلم] تو عکسایی که پیشم نشستی هنوز برا تو میخنده دلم از زانکو

دانلود آهنگ زانکو ممنون عشقم

دانلود آهنگ زانکو ممنون عشقم