زانکو

دانلود آهنگ بگی من از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ بگی من از زانکو

دانلود آهنگ من یدونه گل تو دستمه عاشقتم همین بسمه [میترسم بگی نه] از زانکو

دانلود آهنگ من یدونه گل تو دستمه عاشقتم همین بسمه [میترسم بگی نه] از زانکو

دانلود آهنگ تو حسابت از همه سواست برام از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ تو حسابت از همه سواست برام از زانکو

دانلود آهنگ گوشی خاموش از زانکو

بزودی...
دانلود آهنگ گوشی خاموش از زانکو

دانلود آهنگ مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به از زانکو

دانلود آهنگ مثلا بارون بشه چتر وا نشه به به از زانکو

دانلود آهنگ [بنده دلم] تو عکسایی که پیشم نشستی هنوز برا تو میخنده دلم از زانکو

دانلود آهنگ [بنده دلم] تو عکسایی که پیشم نشستی هنوز برا تو میخنده دلم از زانکو

دانلود آهنگ زانکو ممنون عشقم

دانلود آهنگ زانکو ممنون عشقم