حامیم

دانلود آهنگ من از قصد جوابتو نمیدم صدام کنی بیشتر از حامیم

دانلود آهنگ من از قصد جوابتو نمیدم صدام کنی بیشتر از حامیم

دانلود آهنگ یکیو دارم کنارم که حالم بد باشه سرمو رو شونش بزارم از حامیم

دانلود آهنگ یکیو دارم کنارم که حالم بد باشه سرمو رو شونش بزارم از حامیم

دانلود آهنگ رز سفید من تو خشک میشی پیش من از حامیم

بزودی...
دانلود آهنگ رز سفید من تو خشک میشی پیش من از حامیم

دانلود آهنگ شده یه بار بجای قهر بشینی حرف بزنیم از حامیم

دانلود آهنگ شده یه بار بجای قهر بشینی حرف بزنیم از حامیم

دانلود آهنگ اولاش همه چی فرق داشت واسه من همیشه وقت داشت از حامیم

دانلود آهنگ اولاش همه چی فرق داشت واسه من همیشه وقت داشت از حامیم

دانلود آهنگ مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری از حامیم

دانلود آهنگ مثل ترکیب یه شال سفید با موهای مشکی فرفری از حامیم