امیر چهارم

دانلود آهنگ درگیرته قلبم وقتی چشمامو میبندم از امیر چهارم

دانلود آهنگ درگیرته قلبم وقتی چشمامو میبندم از امیر چهارم

دانلود آهنگ دوباره من دوباره تو بازم هی میگی برو از امیر چهارم

بزودی...
دانلود آهنگ دوباره من دوباره تو بازم هی میگی برو از امیر چهارم

دانلود آهنگ قهر تو دشمن من بود و نمیدانستی از امیر چهارم

دانلود آهنگ قهر تو دشمن من بود و نمیدانستی از امیر چهارم

دانلود آهنگ چتر تو میشم شب و روزم بارون بباره [خاتون] از امیر چهارم

دانلود آهنگ چتر تو میشم شب و روزم بارون بباره [خاتون] از امیر چهارم

دانلود آهنگ امیر چهارم جز تو

دانلود آهنگ امیر چهارم جز تو