دانلود آهنگ راهم از تو دوره دوره دل من مگه سنگ صبوره

دانلود آهنگ راهم از تو دوره دوره دل من مگه سنگ صبوره

دانلود آهنگ تن تو نازک و نرمه مثل برگ از فریدون فروغی

دانلود آهنگ تن تو نازک و نرمه مثل برگ از فریدون فروغی

دانلود آهنگ همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو از فرامرز اصلانی

دانلود آهنگ همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو از فرامرز اصلانی

دانلود آهنگ به من بگو بی وفا حالا یار که هستی [دل اسیره] از فرامرز اصلانی

دانلود آهنگ به من بگو بی وفا حالا یار که هستی [دل اسیره] از فرامرز اصلانی

دانلود آهنگ ما رو باش باز دوباره خراب عشق تو شدیم از حبیب

دانلود آهنگ ما رو باش باز دوباره خراب عشق تو شدیم از حبیب

دانلود آهنگ یه درخت خشکو بی برگ میون کویره داغ از حبیب

دانلود آهنگ یه درخت خشکو بی برگ میون کویره داغ از حبیب

دانلود آهنگ کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه [عقرب زلف کجت با قمر قرینه]

دانلود آهنگ کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه [عقرب زلف کجت با قمر قرینه]

دانلود آهنگ خدای آسمونها خدای کهکشونها از طوفان

دانلود آهنگ خدای آسمونها خدای کهکشونها از طوفان

دانلود آهنگ ابرو میندازی بالا بالا میدونم سرت شلوغه حالا از آفو

دانلود آهنگ ابرو میندازی بالا بالا میدونم سرت شلوغه حالا از آفو

دانلود آهنگ قر تو کمرم فراوونه نمی دونم کجا بریزم از عهدیه

دانلود آهنگ قر تو کمرم فراوونه نمی دونم کجا بریزم از عهدیه